Dansk Erhvervsoptik

Sikkerhedsbriller

Sikre øjne på arbejdspladsen

Når medarbejdere har arbejdsopgaver, der kan risikere at skade øjnene, skal de bruge sikkerhedsbriller. Det er virksomheden, der skal betale for sikkerhedsbrillerne.

Med sikkerhedsbriller beskytter du øjnene mod:

 • Flyvende partikler
 • Støv og stænk
 • Kemiske påvirkninger fra syrer og gasser
 • Stråling som fx optisk stråling fra svejsning eller lasere

Valg af sikkerhedsbriller

Det er vigtigt at være omhyggelig, når en medarbejder skal have sikkerhedsbriller. I skal analysere behovet ud fra de risici, der er ved arbejdsopgaverne. Stil fx spørgsmål som:

 • Hvilke arbejdsopgaver er der tale om?
 • Hvordan ser arbejdspladsen og omgivelserne ud?
 • Hvem og hvor mange skal anvende sikkerhedsbriller

Krav til sikkerhedsbriller

Sikkerhedsbriller skal opfylde kravene i DS:EN166-S eller DS:EN166-F. 

DS:EN166-S

 • Modstår stålkugle Ø 22 mm, vægt 43g, hastighed 5,1 m/s.
 • Brillestel skal være mindst S-mærket, og glassene skal som minimum være af plast eller hærdet mineral.
 • Sikkerhedsbrillerne skal yde beskyttelse mod stænk, kemiske stoffer, lettere mekanisk påvirkning, vinkelslibning eller svejsning.

DS:EN166-F

 • Modstår stålkugle Ø 6 mm, vægt 0,86 g, hastighed 45 m/s.
 • Brillestellet skal være yderligere robust og F-mærket.
 • Glassene skal være af polycarbonat, som kan modstå højhastighedspartikler, og som har lav energikollision og forøget robusthed.
 • Sikkerhedsbrillerne skal yde beskyttelse mod stænk, kemiske stoffer, vinkelslibning, svejsning og kraftig mekanisk påvirkning.

Sådan gør du:

1.

Indgå firmaaftale

Som virksomhed indgår du en gratis firmaaftale med Dansk ErhvervsOptik.

2.

Modtag rekvisition

I modtager en rekvisition, som I skal opbevare og udlevere til medarbejdere, der har behov for sikkerhedsbriller.

3.

Udfyld rekvisition

Medarbejderen udfylder rekvisitionen, og virksomheden skriver under.

4.

Find optiker

Medarbejderen finder en optiker hos Dansk ErhvervsOptik

5.

Medbring rekvisition

Medarbejderen medbringer rekvisitionen til optikeren.

6.

Bestilling

Optikeren bestiller sikkerhedsbrillerne i overensstemmelse med den udfyldte rekvisition.

7.

Udlevering og tilpasning

Medarbejderen får udleveret hos optikeren og tilpasset sikkerhedsbrillerne.

8.

Faktura

Optikeren sender faktura og rekvisition til Dansk ErhvervsOptik eller dig som virksomhed, alt efter hvad der er aftalt i firmaaftalen.