Dansk Erhvervsoptik

Hjemmearbejdsplads

Ifølge bekendtgørelsen om hjemmearbejde er der en række krav fra bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning og bekendtgørelsen om skærmarbejde.

De særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder kun ved hjemmearbejde, når arbejdet i hjemmet enten foregår:

  • Mere end én arbejdsdag om ugen hjemme
  • Mere end to timer hver dag om ugen (ti timer ugentligt) hjemme

Loven har ikke forskrevet noget om antal skærmbriller som medarbejder har ret til.

Kræver arbejdsgiver at medarbejder arbejder hjemme skal arbejdsgiver sørge for at medarbejder kan udføre sit arbejde ift. de krav som er gældende omkring arbejdspladsen indretning.

Skærm og skærmbrille

Skærmen skal være adskilt fra tastaturet således, at medarbejderen kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser

En skærmbrille er til at transporterer så derfor kan medarbejder bruge samme skærmbrille på arbejdsplads ude og hjemme. Fungerer skærmbrille ikke til begge arbejdsstationer, skal arbejdsgiver vurdere, om arbejdsgiver vil tilkøbe en skærmbrille nr. 2, som også fungerer til hjemmearbejdsplads, el. om medarbejder skal forblive på samme arbejdssted i hele arbejdstiden. Det er arbejdsgivers vurdering.

Læs mere om dette på Arbejdstilsynets hjemmeside: