Dansk Erhvervsoptik

Rekvisition

Sådan udfylder du rekvisitionen

Rekvisitionen er et dokument, som man rekvirerer erhvervsbriller med. Dokumentet validerer den indgået aftale, som ligger mellem arbejdsgiver og Dansk ErhvervsOptik. Denne er først gyldig med arbejdsgiver/repræsentant underskrift. Medarbejderen benytter dokumentet til at indløse erhvervsbrillen i en af de søgbare optikere under Find optiker.

Ved Skærmbriller:

På rekvisitionen oplyses medarbejderens arbejdsafstande foran skærmen. Medarbejderen udfylder rekvisitionen, og I skal skrive under som virksomhed. Herefter tager medarbejderen rekvisitionen med til optikeren, som bruger den til at vurdere medarbejderens behov for skærmbriller.

Hvordan sidder medarbejderen?

1. Bordet

Bordhøjen skal tage udgangspunkt i albuehøjden. Overarm skal være ind til kroppen, hvor underarm laver 90 graders vinkel. Her er det underordnet, om medarbejderen sidder eller står, forholdet er altid det samme. Albuen må gerne gå fri af bordet.

Er bordet for højt, vil albuerne trække sig ud fra kroppen og samtidig gøre, at man løfter skuldrene og spænder. Er bordet for lavt, vil medarbejderen falde ind over bordet og belaste ryg og nakke. En passende højde giver mulighed for støtte og aflaster underarmene på bordet uden at synke sammen i ryg eller løfte og spænde i skuldrene. 

2. Skærm

Skærmen skal være sænket, så medarbejderen retter blikket ned, og nakken er i en naturlig hvilestilling. Er skærmen for høj, får vi et knæk i nakken, som medfører spændinger, der kan fremprovokere hovedpine. Er skærmen for lav, laver vi et overstræk i nakken og dermed igen en belastning.

Skærmen skal være sænket til under øjenhøjde og være vinklet en anelse i bunden.

3. Tastatur

Tastaturet skal ligge lige foran medarbejderen, så han eller hun ikke strækker ud efter det. Medarbejderen skal kunne “gemme” musen i hånden. Vi anbefaler, at medarbejderen bruger genvejstaster eller mousetrapper. Musearbejde kræver fuld understøttelse af underarmen, som skal hvile og være i vinkel.

4. Siddestilling

Medarbejderen bør i løbet af en dag variere siddestillingen – være dynamisk og ikke statisk for at reducere slid.

5. Målinger

Mål afstandene med et målebånd. Målene skal optikeren bruge for at kunne lave den korrekte styrke til de angivende afstande.

Blændingsgener

  1. Medarbejderen bør have mulighed for at blænde af for sol og genskin. 
  2. Den optimale placering af arbejdsstation er vinkelret på vinduet to meter inde i lokalet.
  3. Flader, bordplade og skriveunderlag bør være matte for at reducere genskin.

Lys

Med alderen bliver vores kontrastsyn forringet, derfor er det vigtigt med den rigtige belysning.

Man måler lysniveauet i Lux. Arbejdstilsynet anbefaler, at der er 300 Lux i lokalet og 500 Lux over bordfladen. I kan bede konsulenter fra Dansk ErhvervsOptik om at måle lysniveauet. Det er også muligt at købe et luxometer og selv måle lysniveauet. Bordlampen skal kunne kaste lyset hen over bordfladen (asymetrisk belysning). Placér den til den ene side af bordet og sænk lyset til under øjenhøjde.

Synet versus alderen

Når vi er omkring 40-45 år, begynder vi at skulle holde bogen, varedeklarationen, mm. længere væk. Det er de første tegn på aldersrelateret syn, som også hedder presbyopi og gammelmandssyn.

Når vi er omkring 45 år, vil flertallet af os have behov for skærmbriller.

Alle medarbejdere har ret til en synsundersøgelse, når de arbejder mere end to timer ved en skærm om dagen uanset alder. Synsundersøgelsen kan afdække, om medarbejderen har behov for private briller eller skærmbriller.

Nogle kan have samsynsproblemer, hvor løsningen blandt andet kan være synstræning. Foretager en optiker ikke selv synstræning, kan man blive henvist til en optometrist, der har specialiseret sig i neurooptometri.

Er bordet for højt, vil albuerne trække sig ud fra kroppen og samtidig give løft i skuldre og derved give en spænding. Er bordet for lavt, vil medarbejderen falde ind over bordet og belaste ryg og nakke. En passende højde giver mulighed for støtte/aflastning af underarme på bord uden at synke sammen i ryg eller løfte og spænde i skuldrene.

Før besøget hos en optiker

  1. Udfyld rekvisitionen.
  2. Kommenter om der er særlige behov, som skal tilgodeses.
  3. Medbring rekvisition til optikeren og informer medarbejderen om, at rekvisitionen ikke automatisk er et OK for at få lavet skærmbriller, det er nemlig først afklaret, når optikeren har lavet en synsundersøgelse. Viser det sig, at der ikke er behov for skærmbriller, skal medarbejderen returnere rekvisitionen til sin arbejdsplads.

Erhvervsglas 

Medarbejderens arbejdsopgaver er afgørende for valg af glastype, og teknologien har gjort, at stort set alle medarbejdere kan få skærmbriller, hvor deres behov er tilgodeset.

Det afgørende er at matche medarbejderens synskomfort og behov for briller, så brillerne ikke ender ubrugte i skuffen, men på medarbejderens næse. Med de rette briller oplever medarbejderen en øget tilfredshed og trivsel.

Skærmbriller

Mange gener ved computerarbejde kan undgås ved hjælp at skærmbriller, der er specielt udviklet til at give øjnene de bedste arbejdsforhold ved computeren.

Sikkerhedsbriller

Sikkerhedsbriller beskytter øjnene mod bl.a. flyvende partikler, støv og stænk, kemiske påvirkninger fra syrer og gasser og stråling fra svejsning eller lasere.

Gode råd til skærmarbejde

Hvad skal du være opmærksom på, når du ønsker at forbedre dit arbejdsmiljø foran skærmen.