Dansk Erhvervsoptik

Generelle betingelser og vilkår er gældende ved køb af Erhvervsbriller ved samarbejdsaftale med Dansk ErhvervsOptik. 

Rekvisition på skærmbriller 

Skærmbrillen skal bestilles på den originale rekvisition som udleveres af Dansk ErhvervsOptik.  

Rekvisitionen kan specialdesignes, hvis der er særlige oplysninger, som virksomheden ønsker at have påført. Virksomheden står selv for udarbejdelsen af specialdesignet af rekvisitionen, men kan bruge den originale rekvisition fra Dansk ErhvervsOptik til at arbejde ud fra. Hvis dette ønskes, skal virksomheden bede om rekvisitionen i Word format og efterfølgende låse rekvisitionen i en pdf-udgave. Dansk ErhvervsOptik skal herefter have tilsendt den endelige udarbejdede rekvisition, så Dansk ErhvervsOptik kan validere denne og genkende rekvisitionen, når der påbegyndes brug af den specialdesignede rekvisition. 

Virksomheds- og personoplysninger på rekvisitionen er flg. som skal angives: 

  1. Virksomhedsnavn 
  1. Adresse 
  1. Telefonnummer  
  1. Navn og fødselsdato på den ansatte, som rekvisitionen er udstedt til. 

 

Dansk ErhvervsOptik anvender alene navn og fødselsdato på den ansatte, med det formål at kunne håndtere fakturering til virksomheden og til eventuel kontakt med den optiker, der har leveret ydelsen, som virksomheden skal faktureres for. Disse data forekommer alene på faktura og eventuel rekvisition. 

Dansk ErhvervsOptik videregiver ikke personlige oplysninger til tredjepart. 

 

Accept af vilkår  

Rekvisitionen er kun gyldig, hvis virksomheden har accepteret Dansk ErhvervsOptiks gældende betingelser og vilkår. 

Rekvisitionen skal underskrives hver gang den udleveres til medarbejderen. Firmastempel er ikke et krav, men muligt.  

 

Priser 

Rekvisitionen og dens priser gælder. Priserne kan ved årsskiftet reguleres i overensstemmelse med Danmarks statistiks netto pris index.  

 

Fakturering  

Optikeren sender rekvisition samt faktura til Dansk ErhvervsOptik. Dansk ErhvervsOptik accepterer kun salg af erhvervsglas jf. angivende koder i prisrammen. Dansk ErhvervsOptik validerer faktura fra optiker inden der generes en fakturering til virksomheden. Fakturaen sendes til den oplyste faktura mailadresse eller EAN-nummer angivet i samarbejdsaftalen. Er der flere fakturaadresser på samme CVR-nummer, skal disse oplyses ved aftalens indgåelse. Ønskes PO nummer angivet på faktura, skal dette angives på rekvisitionen og eller sendes til Dansk ErhvervsOptik særskilt. 

Hvis medarbejderen af smagsmæssige årsager ønsker et stel, der er dyrere end prisaftalen, betaler medarbejderen selv differencen i butikken.  

Rekvisitionen på skærmbriller giver ret til følgende produkter:  

Synsprøve  

Udvalget af stel som optikerene selv udvælger i sin butik.  

Genbrug af medarbejderens eget stel er muligt. 

Kun erhvervsglas, herunder enkelt- og flerstyrkeglas. Alle glas er hærdede og refleksfri på skærmbrille. 

Alle priser er angivet i danske kroner inklusiv 25 % moms.  

Løbetid: Virksomheden definerer selv løbetiden på rekvisitionen. Er der en skæringsdato, skal denne oplyses på rekvisitionen under underskrift med antal dage fra udstedelsesdato. 

 

Betalingsbetingelser 

Betalingsfristen er 30 dage netto. Første rykker efter 8 dage uden gebyr. Anden rykker 10 dage herefter med kr. 100,- i gebyr. Tredje rykker 8 dage herefter – intet gebyr, men henstilles til inkasso. 

 

Opmåling af arbejdsstationen anvist på rekvisitionen på skærmbriller 

Inden du måler, indstil da højden på skærm til under øjenhøjde, placér skærmen så langt tilbage til bagkant af bord. Arbejder du ved flere skærme, oplys da dette på rekvisitionen. Anbring skærmene ved siden af hinanden.  

Se med på video på www.danskerhvervsoptik.dk om arbejdspladsindretning. 

Rekvisitionen skal medbringes til synsprøven, og opmålingen kan nemt foretages af en kollega, arbejdsmiljørepræsentant eller lignende og kræver ingen særlige optiske forudsætninger eller kvalifikationer. Mål afstanden fra øje til midt på skærm, øje til bord skal angives. I feltet medarbejderne har behov for udfyldes felterne med afkrydsning af ja og nej.   

 

Bestilling af skærmbrillen 

Synsprøve er påkrævet og udføres af autoriserede optikere. Synsprøven og optikerens faglige vurdering danner grundlag for bestemmelsen af glastypen på baggrund af den ansattes behov og arbejdsrutiner. Hvis den ansatte har specielle behov for glas, som ikke umiddelbart kan dækkes af tilbudte glastyper, kontaktes arbejdsgiver for accept, inden brillen bestilles. 

Der bestilles kun skærmbrille til den ansatte i henhold til bekendtgørelsen om arbejde ved skærmenheder, hvis synsprøven viser behov for en skærmbrille, og hvor den private brille ikke kan benyttes.  

 

Levering og afhentning 

Forventet leveringsdato oplyses ved bestilling, og den ansatte bliver adviseret ud fra adviseringsformen der er valgt ved bestillingen. Brillen skal afhentes i den butik, hvor brillen er bestilt. Der tages forbehold for force majeure og uforudsete problemer i forbindelse med fremstilling af brillerne. Normalt er leveringstid for standardglas 5 arbejdsdage og ved specialglas 10 arbejdsdage. 

 

Garanti og service 

Vi yder reklamationsret i henhold til købeloven: 2 års reklamationsret på stel og glas ved fabrikations- og materialefejl. Det vil sige, hvis stellet eller glasset går i stykker, og dette ikke skyldes usædvanlig overlast, ombyttes dette. Reklamationsretten dækker dog ikke ridser på brilleglas, du selv har forvoldt. Vil køberen påberåbe sig en mangel, skal køberen give sælgeren meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget manglen. I modsat fald taber køberen retten til at påberåbe sig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter at køberen opdagede manglen er altid rettidig. Har køberen ikke inden to år efter salgsgenstandens overgivelse meddelt sælgeren, at han/hun vil påberåbe sig en mangel, kan han/hun ikke senere gøre den gældende. Lider salgsgenstanden af en mangel, har køber ret til afhjælpning. Afhjælpningen skal ske inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen. Sker dette ikke, kan køberen kræve ophævelse af købet. 

 

Forbehold 

Dansk ErhvervsOptik forbeholder sig retten til omgående og uden varsel at ændre i nærværende handelsbetingelser.  

 

Produktinformation  

Rekvisitionen til skærmbriller omfatter særlige brilleglas specielt tilpasset og velegnet til skærmarbejde. Glassene produceres af nogle af verdens førende producenter og leveres både som enkeltstyrke og flerstyrke alt afhængig af medarbejderens behov og arbejdsrutiner.  

Enkeltstyrke: Glastypen er velegnet til medarbejdere, som regel omkring 40 år, der endnu ikke har udviklet behov for progressive glas, men som har behov for synskorrektion i forbindelse med det daglige arbejde ved arbejdsenheden, der i styrke afviger fra den eventuelle private brille.  

Degressive glas: Glastypen er designet specielt med fremragende synsfelter til skærm- og nærarbejde. Det har en minimal afstandsdel, men til gengæld er mellem- og nærdelene meget brede. Glasset er velegnet til medarbejder med behov for en permanent skærmbrille, og som tilbringer det meste af dagen bag et skrivebord, og som ikke har større behov for at kunne se i afstande over ca. 2 meter med brillen.  

Progressiv: Glastypen er særligt velegnet til skærm- og nærarbejde, hvor der samtidigt også er behov for et tilpasset udsyn på afstand. Glasdesignet gør, at øverst i glasset kan medarbejderen orienterer sig ud på afstand og er derfor anbefalet, hvis medarbejderen arbejder i fx en reception el. storrumskontor. Det frarådes at bruge brillen i trafikken.