Dansk Erhvervsoptik

Regler og vejledninger

Bliv fortrolig med lovkravene til din arbejdsplads

Som virksomhed har du pligt til at tilbyde dine medarbejdere skærm- og sikkerhedsbriller i overensstemmelse med lovgivningen. Vi har samlet de vigtigste vejledninger og regler for skærm- og sikkerhedsbriller, så du kan blive fortrolig med lovkravene til din arbejdsplads, når det gælder erhvervsbriller. Læs om regler for skærm-, skærmarbejde og sikkerhedsbriller nedenfor.

Ansatte, som arbejder regelmæssigt og mere end 2 timer dagligt ved skærmen, har ifølge Arbejdstilsynets vejledning om skærmarbejde ret til en passende undersøgelse af synet, hvis der opstår synsproblemer/øjengener på grund af computerarbejdet. Har medarbejderen brug for en specialbrille, skal denne betales af virksomheden.

Gode råd til virksomheden

 • Undersøg først om generne skyldes uhensigtsmæssig indretning som skærmens placering og indstillinger eller om lysforholdene er dårlige.
 • Synsundersøgelsen skal foretages af en optiker eller en øjenlæge. Virksomheden kan bestemme, hvilken optiker eller øjenlæge undersøgelsen skal foretages hos.
 • Virksomheden udfylder en rekvisition med synsafstande til skærmen, evt. med hjælp fra en synskonsulent.
 • Medarbejderen skal – ud over en rekvisition med mål for synsafstand til skærm – også tage eventuelle egne briller eller kontaktlinser med til undersøgelsen.
 • Viser undersøgelsen, at medarbejderens egne briller ikke kan bruges til skærmarbejde, bestilles skærmbrillen hos en optiker/optometrist.
 • Enkeltstyrkeglas kan være tilstrækkeligt, men medarbejderen må acceptere at tage brillen af ved andre arbejdsopgaver.
 • Flerstyrkeglas kan dog være nødvendige ved kombinerede arbejdsopgaver, som indebærer
  forskellige synsafstande.
 • Det er sædvanligvis kun medarbejdere på over 40 år, der har brug for en skærmbrille.

Arbejde ved computerskærmen kan være belastende for øjnene. Den rigtige skærmbrille
forebygger arbejdsskader og giver effektive og tilfredse medarbejdere.

Vejledning

Med en gratis firmaaftale med Dansk ErhvervsOptik kan du få besøg af vores synskonsulenter, som oplmåler og tjekker, om virksomhedens arbejdsstationer og computerskærme er indrettet optimalt, med henblik på at give det bedste arbejdsmiljø. Samtidig vurderes dine medarbejderes eventuelle behov for skærmbriller.

Skærmbriller

Arbejdstilsynets vejledning for skærmarbejde

Sikkerhedsbriller

Arbejdstilsynets vejledning for sikkerhedsbriller

Skærmarbejde

Branchemiljørådet BAR Kontors branchevejledning

Med en firmaaftale er din virksomhed sikret:

 • Professionel rådgivning
 • Erhvervsbriller til konkurrencedygtige priser
 • Danmarks største forhandlernet
 • Kvalitetsglas fra førende glasproducenter
 • Opmåling og vurdering af din arbejdsplads